Diaconale reis naar Egypte


Diaconale reis naar Egypte

Diaconale reis naar Egypte

De HGJB heeft weer een mooi landelijk diaconaal project op poten gezet: Open je ogen. Er is dit jaar weer een samenwerking met de GZB. Vier jongeren hebben hiervoor inspiratie opgehaald in Egypte. Bij dit thema worden aansprekende materialen ontwikkeld om in onze lokale kerkelijke gemeenten te refl ecteren op hoe
wij kijken naar God, de ander en de wereld om ons heen. De opbrengst van het diaconaal project gaat naar
nieuwe christelijke gemeenten in dit islamitische land.

In Egypte leven zo’n 85 miljoen mensen,van wie er ongeveer 10 procent een christelijke achtergrond hebben. Deze christenen behoren bij de Koptische kerk of de Presbyteriaanse kerken. In deze kerken is het bewustzijn gegroeid dat zij er niet alleen zijn voor zichzelf, maar dat het belangrijk is om de samenleving te
dienen. Hoe de kerk in Egypte dit doet, wordt zichtbaar worden in een serie fi lmpjes die de komende maanden op verschillende plaatsen te zien zijn en waarmee gemeenten in Nederland aan de slag kunnen met het HGJB-jaarthema Open je ogen.

 

Sarah: ‘Het was heel bijzonder om met andere christelijke jongeren te spreken en te horen hoe zij hun geloof ervaren.’

Verbondenheid
Elizabeth Vroegindeweij, Sarah van de Weerd en Karel Kornet zijn drie van de vier jongeren die op reis gingen naar Egypte. Elizabeth: “Het doel van deze reis was om in contact te komen met de christenen daar, te zien hoe het is om kerk te zijn in Egypte en ook om het land te leren kennen. Dat hield in dat we naar kerken gingen en in gesprek gingen met christenen. Door deze ontmoetingen kom je erachter dat kerk zijn zoveel meer is dan de zondagse dienst(en) in onze eigen vertrouwde omgeving. We zijn deel van een wereldwijde kerk. Door de reis ben ik dat meer gaan beseff en. Het was heel bijzonder om met onze broeders en zusters daar in gesprek te gaan. Want ondanks de verschillen blijken we ook zoveel gemeen te hebben. Bijzonder om te zien hoe bepaalde thema’s die bij
ons leven, ook hen bezighouden. Ondanks het feit dat je in een totaal andere wereld woont, je niet dezelfde taal spreekt, en het niet waarschijnlijk is dat we elkaar weer gaan zien, is er verbondenheid. Verbondenheid omdat we dezelfde Heer en Heiland dienen!”

Naar buiten toe
Sarah: “Toen ik gevraagd werd voor deze reis, wist ik meteen dat ik mee wilde en dat het een bijzondere reis zou worden. En dat werd het ook! Wauw, wat was het indrukwekkend om je te mengen in een cultuur die zo anders is dan je gewend bent. Het was heel bijzonder om met andere christelijke jongeren te spreken en te horen hoe zij hun geloof ervaren. In Egypte is de kerk erg naar buiten toe gericht. Ze kijken naar wat de buurt nodig heeft en proberen daarin te voorzien. Zo hebben verschillende kerken een klein hospitaal opgericht, een kinderopvang
opgezet of organiseren ze sportactiviteiten voor de jongeren in de buurt. Gewoon om zich dienstbaar op te stellen. Dat is echt iets wat me geraakt heeft en wat me aan het denken heeft gezet over mijn eigen geloof en onze houding als christenen in Nederland. Want wat laat ik zien in Nederland en wat laten wij als kerk zien?”

Overeenkomsten
Karel: “Tijdens de reis hebben we verschillende ontmoetingen gehad met christelijke jongeren en kerkleiders. Het was bijzonder om te zien hoeveel overeenkomsten er zijn en hoe mooi het is om in een heel andere cultuur toch hetzelfde te geloven. We zijn ook bij verschillende kerken en kloosters geweest van de Kopten, ook daar was het mooi om de overeenkomsten te zien. Ik vond het bijzonder om te ontdekken hoe standvastig Egyptische christenen zijn, terwijl dat juist lastig is in een moslimland. Het is echt een zegen dat wij in een land wonen waar we vrij kunnen geloven.”

Lees hoe u met het diaconaal project aan de slag kunt in uw eigen gemeente.

Delen maar!