Verslag eerste ondernemersbijeenkomst


Mooie start ondernemersplatform!

Mooie start ondernemersplatform!

HGJB Ondernemersnetwerk 26 mei 2016

  • +3

Verslag HGJB-ondernemersbijeenkomst 26 mei 2016

 

Op donderdag 26 mei 2016 was het zover: de eerste bijeenkomst van het HGJB-ondernemersnetwerk. Prachtig weer en een mooie opkomst. De afgelopen maanden is de HGJB met dit initiatief gestart en het is mooi om te zien dat op deze startbijeenkomst ongeveer 20 ondernemers aanwezig waren!

 

Directeur Roel Boogaard heette de aanwezigen van harte welkom en zei het een eer te vinden dat de ondernemers naar deze bijeenkomst gekomen waren. Mooi om te zien dat er betrokkenheid op jongeren is. Hij vertelde over het werk van de HGJB. De missie van de HGJB is om jongeren toe te rusten voor Gods aangezicht te leven. Met aansprekend en actueel clubwerkmateriaal, catechesemateriaal en gave activiteiten helpt de in Bilthoven gevestigde jeugdwerkorganisatie jongeren hun geloof te belijden en te beleven in de kerk van nu.

 

De ondernemers werd een walking diner aangeboden, verzorgt door Elstar Catering uit Barneveld. Er was volop ruimte voor ontmoeting en gesprek. Diverse HGJB’ers spraken met de ondernemers over hun werkzaamheden, bijvoorbeeld over de advisering in de gemeenten of over nieuw missionair kinderwerkmateriaal. De HGJB doet belangrijk werk, zeker nu er in deze tijd veel op kinderen, tieners en jongeren afkomt. Het is belangrijk dat ook ondernemers, om hen heen blijven staan.

 

Tijdens het eten kwam Mats aan het woord. Hij vertelde wat de HGJB voor hem heeft betekend. Mats ging als ongeïnteresseerde tiener, die er eigenlijk niet zoveel zin in had, enkele jaren geleden naar het Scholierenweekend van de HGJB. Hij verstopte zich liever in zijn jas als er gesproken werd over het geloof in God en voor de rest vond hij het wel prima. Totdat hij zijn kwetsbaarheid  moest tonen. Hij vertelde dat hij tijdens een spel letterlijk over een lijn moest lopen om aan te geven dat hij wel eens gepest was. Bij de volgende vraag moest hij opnieuw de lijn over: De vraag was namelijk of hij ook weleens anderen had gepest. ‘Daar stond ik dan’, zo vertelde hij, ‘als stoere jongen, die opeens heel klein en kwetsbaar leek, ik brak. Ik heb tijdens dat weekend Gods genade ervaren – dat Hij er ook voor mij wilde zijn. Ik ben de HGJB er zo dankbaar voor, echt daar moeten jullie mee doorgaan!’

 

‘Meer of minder management in de kerk?’

Inmiddels was dr. Kees Boele gearriveerd. Dr. Boele is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij stond stil bij de vraag of het een goed idee is om ‘management’ in te voeren in de kerk. Hij toonde zich nogal kritisch. Onze tijd wordt steeds anti-christelijker, zo hield hij de aanwezigen voor. Voordat je het weet dringt dat in de kerk en in het onderwijs door. Dan gaat het niet meer over onderwijzen (wijzen op Christus) maar over leren en reflecteren. In de profielschetsen van predikanten gaat het volgens Boele over ‘doorzettingsvermogen’ en ‘communicatieve vaardigheden’ terwijl het ambt en het gezag voorop zouden moeten staan! We hebben geen management nodig, maar het Woord! Blijf authentiek en dicht bij het woord, dat was zijn boodschap. We moeten er echter van doordrongen zijn dat steeds minder mensen weten wat het christelijk geloof betekent, ze kennen de begrippen ook niet meer. Dat is de tijd waarin onze jongeren opgroeien! Voor de HGJB ligt er een grote taak.

  

Vervolg

In het najaar zal de HGJB opnieuw Ondernemersbijeenkomst organiseren. Heeft u ideeën hiervoor, dan horen wij dat graag. Ook willen we graag een werkbezoek naar de Kerstconferentie aanbieden, voor ondernemers die daar interesse in hebben. Zo kunt u van dichtbij het werk van de HGJB meemaken en zien hoeveel impact wij op jongeren hebben.

Delen maar!