Nalatenschappen


Nalatenschappen

Erfenis voor kinderen van de gemeente

Geven en nalaten aan de HGJB

 

De één praat er makkelijker over dan de ander. Maar als je ouder wordt en je denkt aan de waardevolle dingen die je in je leven hebt mogen verwerven, kan de gedachte zomaar in je opkomen: ‘Aan wie laat ik dat dure horloge na?’ En ook: ‘Welke geestelijke erfenis laat ik eigenlijk na?’ Zou die erfenis ook doorgegeven kunnen worden in de vorm van een legaat aan de HGJB?

 

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen goede doelen opnemen in hun nalatenschap. Een kwestie van goed doen door na te laten! Wie ervoor kiest om daarbij (ook) de HGJB te gedenken, zorgt ervoor dat de HGJB kan blijven werken aan goed kerkelijk jeugdwerk. Daarmee gunt u de volgende generaties wat u mogelijk ook zelf hebt ervaren. Misschien heeft u wel een ‘HGJB-huwelijk’: u vond elkaar op een HGJB-vakantie. U herinnert zich die conferentie waar het woord van God zo dichtbij kwam. Of u hoort de enthousiaste verhalen van uw kleinkinderen over de tienerclub!

 

Kleinkinderen

Al meer dan honderd jaar is het de missie van de HGJB om jongeren toe te rusten om voor Gods aangezicht te leven. Om daarmee door te kunnen gaan, zoeken we naar betrokken gemeenteleden, ouders en grootouders die hier ”“ samen met ons ”“ werk van willen maken.

Bij het maken van een testament denkt u misschien niet direct aan de HGJB. De tijd dat u jongere was, ligt ten slotte ver achter u. Maar welke christelijke grootouder maakt zich geen zorgen over de kerk van de toekomst? Zullen de (achter-)kleinkinderen daar nog deel van uitmaken?

 

Hoe regel je dat?

Zoals we tijdens ons leven de zaken goed regelen, is het ook belangrijk om de laatste dingen goed te regelen. Dus: hoe regelt u dat de HGJB (mede-)erfgenaam wordt? Dat kan op twee manieren: via erfstelling of legaat.

  1. Erfstelling - U benoemt de HGJB tot (mede-)erfgenaam. Als erfgenaam heeft de HGJB ”“ eventueel samen met andere erfgenamen - recht op de nalatenschap.
  2. Legaat - U geeft de HGJB een legaat. Een legaat kan een specifiek omschreven geldbedrag zijn, maar ook bestaan uit specifiek omschreven goederen, zoals bijvoorbeeld een huis, een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

De HGJB is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat HGJB is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting (successierechten) over nalatenschappen. Het geschonken bedrag komt rechtstreeks ten goede aan het jeugdwerk. In overleg is het mogelijk om uw nalatenschap een specifieke bestemming te geven.

 

Via notaris

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een officieel testament dat door een notaris is opgemaakt. Een eigen handgeschreven verklaring (codicil) is niet voldoende. Een testament is een persoonlijk document dat u te allen tijde kunt laten wijzigen. Voor het opstellen van uw testament kunt u terecht bij uw notaris, maar u kunt ook contact opnemen met de HGJB.  De HGJB is bereid mee te dragen in de kosten van het opstellen van een notariële akte. 

 

Andere manieren

Uiteraard zijn er ook andere manieren om ons werk financieel te steunen! Graag wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

  • Gift - U kunt natuurlijk ‘gewoon’ een gift overmaken op NL35RABO0308316835 t.n.v. HGJB te Bilthoven.
  • Periodieke gift - Hierbij schenkt u minimaal vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag aan de HGJB. Deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd. Het bedrag mag volledig van het belastbaar inkomen worden afgetrokken.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie? Graag staan wij u te woord of komen we bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact met ons op op via 030-2280402 of info@hgjb.nl. Het zou mooi zijn als u op deze manier een erfenis kunt nalaten  aan de kinderen van de gemeente, die immers ook úw kinderen zijn!

 

On Track

‘Ik weet eigenlijk niet goed wat het Koninkrijk van God is. Ik vind het fijn dat ik dat hier kan vragen en dat we het erover kunnen hebben.’

 

Anne over de HGJB-basiscatechese On Track.

Stelt u ons met uw legaat in staat aan dergelijke methoden te blijven werken?

 

Scholierenweekend

‘In de jaren dat ik als vrijwilliger meegedraaid heb, heb ik enorm veel geleerd over tieners en over God. Het liet me zien hoe tieners dichter naar God toegroeien en hoe God krachtig doorwerkt in hun leven.’

 

Joanne over de HGJB-Scholierenweekends.

Met uw nalatenschap kunnen we de Scholierenweekends blijven organiseren en tieners ondersteunen in het geloof. 

Delen maar!