Motto HGJB voor de toekomst


Houvast voor jongeren en hun gemeenten

Houvast voor jongeren en hun gemeenten

Motto HGJB voor de toekomst

 

‘Mag ik een vriend meenemen? Hij is wel niet van onze wijk, maar bij hem hebben ze bijna geen jeugdwerk!’ Natuurlijk was deze jongen welkom op de jongerenkring van de gemeente waarover het in dit voorbeeld gaat. En blijkbaar had hij het naar zijn zin, want een paar maanden later appte hij: ‘Mag ik een vriend meenemen?’ En weer een paar weken later: ‘De broer van mijn vriend wil óók komen, mag dat?’


Dit soort dingen gebeuren in onze kerk. Bijzonder, want de drie jongeren die bij deze kring aanhaakten, hadden weinig of geen band met de plaatselijke gemeente. En toch trok het hen om mee te doen met een jongerenkring waar de volgende twee aspecten centraal staan: 1. elkaars leven delen, en 2. samen bijbellezen aan de hand van  de SOLVAT-methode van de HGJB.

 

Nieuwe keuzes

De HGJB gelooft daarin. Maar zoiets ontstaat niet vanzelf. Er is veel gaande in de leefwereld van onze jongeren én in het jeugdwerk van de gemeente. Het is ook beslist niet overal zo dat het jeugdwerk bloeit. En als we bijvoorbeeld een jeugdwerkprogramma updaten, moeten we er rekening mee houden dat een christelijke leefstijl nog minder vanzelfsprekend is geworden. Dat vraagt soms om nieuwe keuzes.

Vanwege de veranderde setting van het jeugdwerk heeft de HGJB de afgelopen maanden nagedacht over haar missie voor de toekomst. Belangrijkste woord dat daarin kwam bovendrijven, was het woord ‘houvast’. Ons verlangen voor jongeren en hun gemeenten is dat we hen in de toekomst meer houvast kunnen bieden – zowel in geestelijke als meer praktische zin. U zult ons daarom in de toekomst tegenkomen onder het volgende motto: ‘Houvast voor jongeren en hun gemeenten’.

 

Enige troost

Houvast is in de eerste plaats het houvast dat de Heidelbergse Catechismus bedoelt wanneer ze het heeft over (in de editie van Verboom) ‘je enige troost in leven sterven’ (zondag 1): ‘Mijn enige troost is, dat ik niet van me zelf ben, maar van Jezus Christus.’ Deze belijdenis is natuurlijk niet nieuw, zeker ook niet voor de HGJB. Maar in de verwarring en vragen die in deze tijd op jongeren afkomen, is het des te belangrijker om hen deze focus voor te houden. Ze vragen daar ook om, soms letterlijk: ‘Wat moet ik met mijn leven? Waar kan ik me aan optrekken?’ Het antwoord ligt dan niet in vaste gewoonten of orthodoxe leerstellingen – hoe belangrijk die ook zijn – maar alleen in Christus. Daarom willen we ons houden aan deze vernieuwde missie: we willen ‘jongeren van de gemeente bij Christus brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen.’

Daarbij willen we recht doen aan twee brandpunten die in de Schrift binnen één ellips voorkomen: die van het verbond en die van het Koninkrijk. Het begint bij het verbond dat God met ons en onze kinderen gesloten heeft. Dat verbond vraagt aan onze kant om ‘een nieuwe gehoorzaamheid’ (Doopformulier), waarmee we ‘als vanzelf’ ingeschakeld worden met het oog op de komst van Gods Koninkrijk. Gemeenten moeten daarom toegerust worden ‘om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven’ (zie visie).

 

Gegrasduind

We geloven dat ook in het jeugdwerk van de gemeente houvast nodig is. We zijn ons ervan bewust dat de HGJB ook in het HGJB-achterland niet meer vanzelfsprekend dé aanbieder van toerusting en materialen is. Steeds vaker wordt overal gegrasduind om te zoeken wat bruikbaar is. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Het vraagt aan de HGJB wel om zich enigszins te herpositioneren.

We doen dat onder andere door onze hervormd-gereformeerde identiteit meer te benadrukken, omdat daarin een belangrijk onderscheid ligt met andere aanbieders op de jeugdwerkmarkt. Waar we voorheen meer gericht waren op de breedte van de Protestantse Kerk (zonder afbreuk te doen aan onze identiteit) focussen we ons in de toekomst meer op gemeenten die in de gereformeerde traditie willen staan. Dat zijn dus de gemeenten die in de eerste plaats betrokken zullen worden bij de ontwikkeling van eventuele nieuwe materialen en activiteiten. Uiteraard neemt dat niet weg dat álle (jongeren uit) gemeenten die zich in onze producten herkennen, welkom zijn en blijven.

Een ander aspect waarmee we ons onderscheiden, is dat we ‘een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk’ (missie) bieden. Accent ligt hierin op de woorden ‘een samenhangend geheel’. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we in onze advisering kijken naar het geheel van de gemeente. De keuze van een bepaalde methode of aanpak in bijvoorbeeld het kinderwerk, zou namelijk niet los moeten staan van keuzes die in het tiener- en jongerenwerk gemaakt worden. Kracht van de HGJB is het oog voor deze samenhang. We bieden een volledig pakket aan toerusting en materialen, allemaal vanuit dezelfde identiteit! Kernwaarden daarbij zijn dat onze producten herkenbaar, levensecht, inspirerend en deskundig zijn!

 

Dit is waar we in de toekomst met overgave aan willen werken, ‘in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God’ (missie). Daar mag u ons aan houden!

 

Motto: Houvast voor jongeren en hun gemeenten

 

Missie

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

 

Visie

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk gestalte krijgt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

 

 

 

Delen maar!