Groeiplan maakt klei van ‘los zand’


Groeiplan maakt klei van ‘los zand’

Peter Lindhout (41) is leerkracht, coach van een voetbalteam en jeugdouderling - ‘de enige’ - in Ridderkerk. Om er snel aan toe te voegen: 'In de Singelkerk, bedoel ik dan'. Deze gemeente omarmde enthousiast het Groeiplan van de HGJB. Het bleek de sleutel naar een meer geïntegreerd jeugdwerk, waarin zij een groeilijn van jong tot jongvolwassen gestalte konden geven.

 

Hoe ziet jullie gemeente er uit, om een beeld te schetsen voor de lezers?

‘De Singelkerk is een van de zes wijken van de Hervormde Gemeente Ridderkerk en staat midden in het centrum. Ondanks dat onze gemeente vergrijst, staat jeugdwerk staat hoog op de agenda. Er draaien tussen de 50 en 55 jeugdwerkers mee. Ook doen we aan jongerenpastoraat. Elke jongere vanaf 14 jaar wordt gekoppeld aan een medewerker. Dat is geweldig goed, maar ook best intensief en soms lastig vorm te geven. Dat lijkt allemaal heel mooi, maar toch is er meer nodig.'

 

Jullie zijn een gemeente vol activiteiten. Eigenlijk is er voor ieder wat wils. Wat maakte dat er behoefte was aan een Groeiplan?

‘Ik was 1,5 jaar jeugdouderling en had verschillende evaluaties meegemaakt. Daar kwam eigenlijk vaak hetzelfde uit: 'Het ging goed', ‘ Sommige avonden werden slecht bezocht’, ‘We moeten de kast eens opruimen’’. Vaak gaat het dan om de vorm. Veel minder om de inhoud. De erg betrokken jeugdwerkers waren nogal ‘druk druk druk’ op hun eigen eilandje. Hun eigen club. Goedbedoeld druk uiteraard, maar van echte integratie tussen de geledingen was bijna geen sprake. Elke club had zijn eigen pluspunten en moeilijkheden, maar deelde die info onderling nauwelijks.’

 

Is dat nodig? Je zou kunnen zeggen, 'in de kerk doet ieder zijn of haar deel', toch?

‘Dat zou je kunnen zeggen ja. En is tevens vaak de praktijk in gemeenten, denk ik. Maar tegelijk een gemiste kans! Als leerkracht werk je ook van klas naar klas en bouw je verder op wat je collega eerder bereikt heeft . Het is fi jn als er een doorgaande lijn te trekken is.’

 

Wat bereik je daarmee in de gemeente?

Peter, zelf vader van drie kinderen: ‘Ik vergelijk geloofsopvoeding vaak met opvoeden thuis. Ouders zien hun kinderen groeien. Zowel in kennis, als in vaardigheden. Op een zeker moment denk je dan: Nu kunnen ze mentaal dit aan. Of nu kunnen ze dit klusje wel doen. Zo ook in de gemeente: we laten hen groeien en ontwikkelen, zodat ze op een bepaald moment klaar zijn om een inleiding te maken, een gebed te doen of zelf leiding te geven op de kinderclub. Maar dat niet alleen. De verschillende onderdelen moeten ook op elkaar afgestemd zijn. Zodat bijvoorbeeld de tienerclub weet wat er eerder is opgebouwd met een instroomgroep kinderen. En vanaf daar verder kan bouwen. Noem het ‘klei maken van los zand’.’

 

Hoe zijn jullie gestart?

HGJB-gemeenteadviseur Arjen van Gent verkende met ons het hele traject. Zo’n fr isse blik van buiten is onmisbaar in het proces. ‘De kerkenraad en jeugdraad omarmden het idee heel stevig. Vanuit de verschillende clubs en leeft ijdsgroepen hebben we één leidinggevende mee laten denken. Dat leverde zeven mannen en vrouwen op die in een kerncommissie aan de slag gingen met het Groeiplan. Samen met de inhoudelijk adviseurs van de HGJB, Eline van Vreeswijk en Leantine Dekker, hebben wij vervolgens de hoofddoelen bepaald. Daarna ontstond de dynamiek om het te laten landen op - ik noem het maar wat oneerbiedig - de werkvloer; het uitvoerend kader dus. Zij bedachten de concrete subdoelen. Voor het eerst gingen alle jeugdleiders echt met elkaar in gesprek. Zo creëer je een breed en optimaal draagvlak voor het Groeiplan. Dat was een openbaring voor velen.’

 

Waar gingen die gesprekken over?

‘Eerst wilden we van elkaar weten: Wat gebeurt er zoal in de gemeente? Wat doen jullie allemaal met onze jeugd tussen pakweg 0 en 24 jaar? Natuurlijk zijn de geledingen wel bekend, die staan keurig in de gemeentegids en op de website. Maar het gezamenlijke gesprek voeren over de inhoud, was nieuw. Vervolgens bepaalden we een doorgaande lijn: Wat willen we de jongeren hebben meegegeven als ze 20+ zijn? En een belangrijk derde thema was ook: Hóé draag je die inhoud goed over aan de volgende geleding?’

 

Kun je concrete voorbeelden noemen van die inhoud?

 ‘Jazeker. Jeugdleiders hebben ontzett end veel liefde, maar soms minder bagage. We willen kinderen leren vallen en opstaan, zou je kunnen zeggen. Daarbij kijken we naar een stukje algemene ontwikkelingspsychologie, maar ook naar wat is haalbaar in ‘hoofd, hart en handen?’ Deels zit die kennis in de catechese, maar voor een ander deel in vaardigheden die tieners leren op de club en daarna. Zoals zelf leren bidden, een programma of inleiding maken, et cetera. We hebben het vanuit de eigen motivatie van de clubleiding ingekleurd en zijn dichtbij henzelf begonnen. Zij zijn identifi catie personen voor onze jeugd. Eigenlijk kunnen zij lett erlijk voorleven en laten zien wat belangrijk is. Dat resulteerde in drie punten: weet tieners enthousiast, of misschien wel jaloers te maken, in de goede zin van het woord dan. Stimuleer hen meer en meer op Jezus te gaan lijken. En tot slot: hoe hou je hen vast en staande in de roeping?’

 

Welke dynamiek ontstaat er in de gemeente tijdens het implementatieproces van zo’n Groeiplan?

‘De eilandcultuur werd doorbroken, een stuk toerusting werd opgebouwd. We wilden – ideaal gesproken - niets laten liggen en niet vier keer in herhaling vallen. Dat zorgde voor meer onderlinge kruisbestuiving. Daarnaast kun je het cyclische proces van de gemeente, de opvolging, beter borgen. Hopelijk kunnen we nu ook gerichter en inhoudelijker evalueren. En vervolgens... Visie hebben is één, maar hoe echt concreet uit te rollen is nog wel een dingetje. Zo’n plan mag niet in een lade belanden. Daarom zijn we zo blij met de hulp van de HGJB die door de persoonlijke inschakeling van de jeugdwerkleiders zorgt dat zij ook het eigenaarschap van het groeiplan oppakken. (door Remco van der Meij)

 

Wat is het Groeiplan?

Het groeiplan is een traject in de gemeente waarbij je met diverse betrokkenen (jeugdraad, jeugdwerkers, catecheten/mentoren, ouders) nadenkt over jullie visie op het jeugdwerk. Als een jongere 24 jaar is, welke thema’s, maar ook vaardigheden wil je hem dan meegegeven en aangeleerd hebben? Op welke plekken en op welke momenten geef je dit concreet vorm? Het traject bestaat uit minimaal 3 avonden waarop je onder leiding van een expert van de HGJB aan de slag gaat met: Algemene visie – verlangen voor de kinderen, tieners, jongeren in de gemeente. Doelstellingen per jeugdwerkvorm en catechese – wat doe je waar en hoe bouw je op elkaar verder? Afstemming diverse jeugdwerkvormen en analyse van sterke en zwakke kanten in het jeugdwerk Concretisering – hoe nu verder aan de slag? Met o.a. de analyse of de opzet en materialen de doelstellingen ondersteunen? Het traject wordt per gemeente op maat gemaakt. Het is ook mogelijk om ouders concreet in het traject te betrekken. Tussentijds worden er verslagen & analyses van de diverse avonden gegeven.

 

Wilt u meer informatie over het Groeiplan van de HGJB? Neem dan contact op met gemeenteadviseur Arjen van Gent via of telefonisch via 030 - 228 54 02.

 

Meer lezen? Blader door Dichtbij december en lees de andere artikelen. 

Delen maar!