Dit wil de HGJB zijn


Dit wil de HGJB zijn

Houvast voor jongeren en hun gemeenten – dat is het nieuwe motto waaronder de HGJB vanaf dit jaar haar werk wil doen. Dat betekent niet dat we een ‘andere HGJB’ worden, maar wel dat we jongeren en gemeenten nog méér bij onze werkzaamheden willen betrekken. In het vorige nummer van Dichtbij hebben we daar al iets over verteld.


Hieronder een uitnodiging om met ons mee te denken. De HGJB wil een organisatie zijn die herkenbaar, levensecht, inspirerend en deskundig is. Via www.hgjb.nl/mijnmening kunt u aangeven wat u daarvan vindt. Herkent u deze eigenschappen bij de HGJB? Welke meer en welke minder? En hoe belangrijk vindt uzelf deze eigenschappen?

 

Herkenbaar

 

We sluiten aan bij de context van zowel jongeren als hun gemeenten.
Jongeren én hun gemeenten moeten bij onze producten merken: dit is van en voor ons. Want de HGJB is een vereniging die haar missie uitvoert namens haar leden. Dat betekent onder andere dat we én aansluiten bij de hervormd-gereformeerde traditie én bij de cultuur waarin jongeren leven.

 

Voorbeelden Onze nieuwe catechesemethode Leer & Leef heeft een duidelijke inhoudelijke identiteit, die we op een aansprekende manier proberen over te brengen aan de tieners van de gemeente. TOV-avonden zijn echt tieneravonden – met elementen die helemaal bij tieners passen. Toch voelen leidinggevenden met hart voor tieners zich er ook thuis.

 

Spanning  De context waarin jongeren leven, is niet honderd procent identiek met die van de gemeente. Wat aansluit bij de ene context kan vervreemdend zijn voor de andere. We gaan deze spanning niet uit de weg, maar willen er op een zorgvuldige manier mee omgaan.


 Dus niet... vervreemdend


 

Levensecht

 

We weten hart, ziel, verstand en lichaam van jongeren te raken.
Jongeren hebben niks aan boodschappen die theoretisch weliswaar helemaal ‘kloppen’, maar niet landen in hun dagelijks leven. Het is dus onze uitdaging om te laten zien hoe zij handen en voeten kunnen geven aan het geloof in Jezus Christus. We willen niet alleen hun verstand raken, maar ook hun hart en ziel.

 

Voorbeelden We willen met jongeren zoeken naar antwoorden op vragen die zij in hun eigen leven tegenkomen. We lopen niet weg voor moeilijke onderwerpen en de soms rauwe werkelijkheid. In de werkvormen die we aanbieden (jeugdwerk en catechese) proberen we zowel de denkers, als de doeners en de dromers aan te spreken.

 

Spanning  Het cognitieve (verstandelijke) is in onze traditie vaak sterk ontwikkeld. Werkvormen die daarop aansluiten, zijn makkelijker te maken dan werkvormen die een beroep doen op ‘hart’ en ‘handen’. Het blijft dus zoeken...


• Dus niet... abstract.

 

Inspirerend

 

We brengen jongeren in beweging richting God en elkaar.
Een levende gemeente is een gemeente waar beweging in zit. De HGJB voelt zich niet geroepen om de status quo te bevestigen, maar om jongeren in aanraking te brengen met God en Zijn Woord. Waar dat gebeurt, veranderen er altijd dingen – en mensen. Er is sprake van voortdurende bekering.

 

Voorbeelden De HGJB-Kerstconferentie heeft altijd een sterk appellerend karakter. Voor jongeren een feest van herkenning, maar tegelijkertijd ook prikkelend: hoe sta jij in het geloof en hoe geef je dat vorm in jouw gemeente? De omgang met elkaar en ‘de ander’ is een belangrijk thema in onze materialen. De diaconale projecten spelen daarin een belangrijke rol.

 

Spanning  Bij dit streven zijn we uiteraard afhankelijk van de Heilige Geest. Dat is per definitie een spannend gebeuren, omdat je niet precies weet waar Hij heenleidt. Het vraagt dus ook durf!

 

• Dus niet... reactionair, vastgeroest.

 

Deskundig

 

We bieden een samenhangend geheel van betrouwbare, doordachte en goed functionerende producten.
We geloven dat we ons hiermee onderscheiden van andere aanbieders op de markt. We richten ons niet op een enkel onderdeel van het jeugdwerk, maar op het geheel ervan. Dat vraagt erom dat we goed nadenken over de afstemming van die onderdelen. De methodiek moet in alle gevallen ‘kloppen’. We hebben een groep ervaren professionals in huis (theologie, didactiek, pedagogiek) die hiervoor garant staat.

 

Voorbeelden De HGJB biedt een groeiplan aan, waarmee gemeenten hun volledige jeugdwerk onder de loep kunnen nemen: wat loopt goed en waar moeten we in investeren? De Scholierenweekenden zijn weliswaar een heel eigen product, maar passen binnen het geheel van de HGJB-activiteiten voor tieners en jongeren.

 

Spanning  Soms vraagt de praktijk erom dat we snel inspelen op een actueel onderwerp. Dat vraagt flexibiliteit, waarvoor we te midden van het vele werk dat we doen, ruimte moeten blijven vrijmaken.

 

• Dus niet... ad hoc, nonchalant.

 

Geef uw mening Ga naar www.hgjb.nl/mijnmening om uw mening te geven over deze eigenschappen en de manier waarop de HGJB daar vorm aan geeft .

 

Meer lezen? Blader door Dichtbij december en lees de andere artikelen. 

Delen maar!