De HGJB en het CBF-keurmerk


De HGJB en het CBF-keurmerk

De HGJB gaat verantwoord om met uw gift. De HGJB is namelijk drager van het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat betekent dat er door het CBF, een onafhankelijke stichting, toezicht gehouden wordt op:

  • het bestuur,
  • het beleid,
  • de bestedingen,
  • de fondsenwerving,
  • en verslaglegging van de HGJB.

Overigens geldt dit keurmerk ook voor giften die worden overgemaakt voor het tweejaarlijkse diaconale HGJB-project.

  • Bankrekening voor giften: NL35RABO0308316835/ BIC: RABONL2U (bankrekeningnr. 30.83.16.835) t.n.v. HGJB te Bilthoven

Voor meer informatie over het toezicht op goede doelen gaat u naar www.cbf.nl.

 

Delen maar!