Collecte


Collecte

Goed kerkelijk jeugdwerk is belangrijk. Het rust jongeren toe om te leven voor Gods aangezicht. Want leven met God gaat niet vanzelf. Jongeren mogen leren en ontdekken wie God is, wie zij zelf zijn en waarom God hen oproept tot een leven met Hem als bron.


Goede en inspirerende catechesemethoden, activiteiten en jeugdwerkprogramma’s zijn daarom van groot belang. De HGJB zet zich daar al meer dan honderd jaar voor in. Op dit moment staan de inkomsten van de HGJB echter onder druk, terwijl de noodzaak van goed jeugdwerk toeneemt.  Daarom willen we u hierbij vragen of u in uw gemeente voor de HGJB wilt collecteren. Als dat in uw gemeente al gebeurt,  willen we u ter overweging geven om dat vaker te doen. We hebben het hard nodig!

Collectepakket

De HGJB heeft een collectepakket ontwikkeld om de collecte in uw gemeente te ondersteunen.

 

-          Download hier de collectefolder van de HGJB

-          Download hier de video ‘Samen geloven in de kerk van nu’

-          Download hier de missie en visie van de HGJB

-          Download hier een machtingsformulier

-          Download hier tekst collecte voor in kerkblad

 

Data

Wilt u de HGJB structureel opnemen in uw collecterooster? Hierbij enkele suggesties voor momenten waarop u voor het jeugdwerk kunt collecteren: zondag 5 juli (landelijke jeugdwerkcollecte); startzondag / opening winterwerk; zondag 13 september (landelijke jeugdwerkcollecte); belijdenisdienst; doopdienst; Pasen (landelijke jeugdwerkcollecte).

 

Heeft u interesse om in uw gemeente te collecteren voor de HGJB? Vul dan in dit formulier in wat u van het collectepakket wilt ontvangen.


Geld dat bestemd is voor de HGJB kunt u overmaken op: bankrekening 308316835 t.n.v. HGJB te Bilthoven IBAN-code NL35RABO0308316835/ BIC: RABONL2U

Delen maar!