Collecte


Collecte

De zorg voor kinderen, tieners en jongeren van uw gemeente en hun wereld verbindt ons aan elkaar. Uw gemeente en de HGJB zijn beiden geroepen om (iets van) het koninkrijk van God zichtbaar te maken in het leven van onze jong(st)e en toekomstige generaties.

De HGJB gaat deze belangrijke opdracht heel graag samen met u aan. Bij veel jeugdactiviteiten zijn wij betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vorming van tieners en jongeren door middel van gewaardeerde catechese- en jeugdwerkmaterialen. Maar ook activiteiten die wij organiseren, zoals de Scholierenweekenden, Kerstconferentie en TOV-avonden waar vele tienerclubs aan meedoen. Wij geloven dat dit werk impact heeft op het leven van duizenden tieners en jongeren.

Collecteren
Onderstaande collectefolder geeft een samenvatting van het belangrijke werk dat we als HGJB namens en voor u doen. Dit werk kunnen wij niet zonder uw gebed, betrokkenheid en financiële ondersteuning voortzetten. We zijn daarom ook heel dankbaar met uw betrokkenheid en doen daarom vrijmoedig een beroep op u om voor dit werk ook in 2018 te collecteren.

Impact
In de bijgevoegde folder ziet u een overzicht van collectedata. Hierbij is zoveel mogelijk het collecterooster van de PKN aangehouden, zodat u de data eenvoudig kunt opnemen in uw eigen rooster. Wij geven in de folder concrete suggesties bij onze meest impactvolle doelen. Indien u uw collectes specifiek voor één van deze doelen wilt bestemmen, dan kunt u dat aangeven.

We hopen dat we samen met u dit werk ook volgend jaar voort kunnen zetten, zodat gemeenten in Nederland en daarbuiten opgebouwd worden. Tot eer van Hem die ons hiertoe geroepen heeft. 

 

Collectepakket

De HGJB heeft een collectepakket ontwikkeld om de collecte in uw gemeente te ondersteunen.

 

-          Download hier de collectefolder 2017-2018 van de HGJB

-          Download hier de video ‘HGJB – Houvast voor jongeren en hun gemeenten’

-          Download hier de missie en visie van de HGJB (2018)

-          Download hier een machtingsformulier

-          Download hier tekst aankondiging collecte voor in kerkblad

 

Data

Wilt u de HGJB structureel opnemen in uw collecterooster? Hierbij enkele suggesties voor momenten waarop u voor het jeugdwerk kunt collecteren: zondag 2 juli (landelijke jeugdwerkcollecte); startzondag / opening winterwerk; zondag 10 september (landelijke jeugdwerkcollecte); belijdenisdienst; doopdienst; Pasen (landelijke jeugdwerkcollecte).

 

Heeft u interesse om in uw gemeente te collecteren voor de HGJB? Vul dan in dit formulier in wat u van het collectepakket wilt ontvangen.


Geld dat bestemd is voor de HGJB kunt u overmaken op: bankrekening 308316835 t.n.v. HGJB te Bilthoven IBAN-code NL35RABO0308316835/ BIC: RABONL2U

 

Namens de HGJB alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Delen maar!