Disclaimer


Disclaimer

  • www.hgjb.nl is eigendom van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond.
  • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen worden geacht indicatief te zijn.
  • De beschikbaar gestelde downloads zijn alleen bestemd voor diegene die ook beschikt over een overeenkomstig abonnement of product.
  • De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
  • De Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Delen maar!