Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Ondernemersavond

Onderneem je mee aan een houvast voor jongeren en hun gemeente?

Voor wie?

Ondernemers die de HGJB een warm hart toedragen

Wanneer?

6 juni 2019 om 20.00 uur

Wat kost het?

Niets

Op 6 juni 2019 organiseerde de HGJB haar vierde ondernemersavond. Deze avond werd gecombineerd met een algemene thema-avond, met een bijzonder inspirerende lezing over ‘Het evangelie voor een verwarde generatie’ van dr. Kees van Ekris. Met deze lezing in het achterhoofd zijn dae ondernemers aan de hand van een viertal pitches uitgedaagd om mee te denken over relevante onderwerpen waarmee HGJB in de aankomende jaren aan de slag gaat:

 

 

 • Verantwoordelijkheid. Willen en kunnen we jongeren in de gemeente verantwoordelijkheid geven, hoe doen we dat; oftewel: hoe laten we ze participeren) 
  > Ondernemers kunnen daarbij helpen door een financiële bijdrage aan dit project.
 • Godservaring. Hoe belangrijk is een ervaring? Hoe gaan we om met een cultuur van ervaringen? HGJB wil met haar activiteiten (specifiek Scholierenweekend) enerzijds een gezonde Bijbelse bedding geven en anderzijds het (door God geschonken) gevoelsaspect een plaats geven. Het Scholierenweekend wordt twee keer per jaar georganiseerd en we willen dit graag groter maken. 
  > Ondernemers kunnen daarbij helpen door het inbrengen van marketingexpertise, beschikbaar stellen van transport en materiaal of door bijvoorbeeld het sponsoren van 10 tickets.
 • Bijbellezen. Van oudsher besteed de HGJB veel aandacht aan Bijbellezen. Ze heeft daarvoor de leesmethode SOLVAT ontwikkeld. In de aankomende jaren willen we extra aandacht geven aan de vraag hoe de Bijbelse geschiedenis relevant is voor het leven van alledag.
  > Ondernemers kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product te sponsoren, door het drukwerk uit handen te nemen, door marketingexpertise in te brengen.
 • Digitalisering. We willen catecheten en leidinggevenden graag een digitaal platform bieden waarop ze hun HGJB-lessen kunnen vinden. Maar ook onderling tips onderling kunnen uitwisselen, filmpjes kunnen downloaden etc.
  > Ondernemers met ICT-kennis kunnen de HGJB helpen met het opzetten van dit platform.

Er werd actief meegedacht over deze onderwerpen. Geweldig dat ondernemers aangaven mee te willen participeren in (een aantal van) deze belangrijke ontwikkelingen. Veel dank!

 

We zijn er nog niet! Als we deze onderwerpen echt professioneel verder willen brengen hebben we uw hulp ook nodig. Dit is ook wat de aanwezige ondernemers zeiden: ‘We hebben wel wat meer mensen nodig om hier de schouders onder te zetten’. Gaat u ook –samen- de uitdaging aan?

 

 

Goed om te weten

 • Deze avond is gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering en thema-avond waar dr. Kees van Ekris spreekt
 • Mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de HGJB
 • Netwerken met andere ondernemers

Omdat ik het belangrijk vindt dat de hervormd-gereformeerde jeugd in de huidige geestelijk complexe tijd hervormd-gereformeerde voeding krijgt, steun ik vreugdevol en gepassioneerd de HGJB!

Cor Verkade

Eigenaar van Van Dam, Van Dam & Verkade B.V., penningmeester Vastgoed Belang en hervormd-gereformeerd opiniemaker

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

 

info@hgjb.nl

 

NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2019 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy