Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Vier Hervormd-Gereformeerde bonden brengen de nieuwe uitgave van het magazine Opvoedingsbron uit. Onderwerpen die te maken hebben met dooponderwijs en het leven uit de doop worden hierin uitgewerkt voor opvoeders, (bijbel)kringen en gezinnen. De vier bonden constateren dat het gesprek over de doop soms onderbelicht blijft in gezinnen. Het magazine met het thema ‘In je doop’ is gratis te downloaden op onder andere HGJB.nl.

 

Opvoedingsbron is een jaarlijkse uitgave van de Werkgroep Educatief Beraad (WEB), een samenwerkingsverband van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond. Met dit magazine willen zij de geloofsopvoeding in de gezinnen, vanuit de kerkelijke gemeenten, verstevigen.

 

In het magazine staan een pedagogisch artikel, een bijbelstudie, zes gezinsmomenten voor aan tafel en ervaringen en tips van andere ouders. Aan Opvoedingsbron werkten diverse schrijvers, theologen en pedagogen uit het netwerk mee.

 

Dooponderwijs

Bij de doop beloof je dat je je kind zal onderwijzen en laten onderwijzen. Dat klinkt vrij schools, maar onderwijs in de Bijbel heeft een bredere betekenis. Je zou het ook kunnen omschrijven als leren leven met God. Daar heb je anderen bij nodig, daar heb je de Heilige Geest bij nodig. Onderwijzen is in de Bijbel ook voordoen: zo kun je laten zien wat die nieuwe gehoorzaamheid inhoudt – innig verbonden zijn met God, Hem liefhebben en vertrouwen.

 

Het digitale magazine is gratis te downloaden vanaf de sites van genoemde bonden. Kerkelijke gemeenten kunnen het magazine digitaal verspreiden of een gedrukt exemplaar voor €1,00 per stuk bestellen via de website van de Hervormde Vrouwenbond.