Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Jongeren hebben minder fysiek contact met mensen en zijn meer online actief. Ze zijn eenzamer dan ooit in deze tijd. Daarnaast worstelen jongeren met gevoelens van verdeeldheid, teleurstelling en machteloosheid. Dat is volgens het zaterdag gepubliceerde rapport Jeugdtrends 2021, het effect van de coronamaatregelen. 

 

Ieder jaar deelt het NGK Jeugdwerk Steunpunt de jeugdtrends om “iedereen die met jonge mensen optrekt te inspireren voor het nieuwe jaar”. De organisatie doet dit in samenwerking met acht organisaties, waaronder de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO). Dit jaar draaien de jeugdtrends om het effect van de coronamaatregelen, waarbij er gekeken wordt naar drie gebieden: maatschappij, relaties en geloof.  

 

Vereenzaming van jongeren 

Een belangrijke trend die Jeugdtrends 2021 signaleert, is de vereenzaming van jongeren. Dit komt enerzijds doordat fysieke contacten niet meer mogelijk zijn. Volgens het rapport zijn deze ontmoetingen “noodzakelijk voor hun algemene gevoel van welbevinden en de ontwikkeling van hun identiteit”. Jongeren brengen meer tijd online door, maar dit contact blijft oppervlakkig. 

 

Ongezien en ongewaardeerd 

Een andere oorzaak voor de vereenzaming is volgens Jeugdtrends 2021 dat jongeren het gevoel hebben dat ze door de maatschappij verkeerd worden weggezet, als degene die zich niet aan de coronaregels houden. “Voor hun gevoel ligt de nadruk in de media op wat jonge mensen verkeerd doen (…) Hierdoor voelen jongeren zich ongezien, ongewaardeerd, en eenzamer dan ooit.” 

 

Creëer ontmoeting 

Het advies van het rapport: maak verbinding met de jongeren. Ontmoeting op persoonlijk niveau, één-op-één, is juist nu belangrijk in het jeugdwerk. Ondanks de coronamaatregelen zijn hiervoor genoeg mogelijkheden. Een paar tips uit de Jeugdtrends 2021: bied vertrouwen, laat open wat je niet weet en denk mee met alles wat er in hun leven speelt. Door on- en offline het gesprek aan te gaan, maar ook ontspanning te bieden, zullen jongeren zich minder eenzaam voelen. Het rapport sluit af met de oproep: “Laat de jongeren niet alleen (…) Niet alleen door in contact te blijven met hen, maar juist ook door hen op Gods hoop te wijzen.”