fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Bij de HGJB is het nieuwe jeugdwerkprogramma ‘Cis- of transgender?’ verschenen. Omdat steeds meer tieners en jongeren in verwarring raken over hun genderidentiteit, is door tiener- en jongerenwerkers meermaals om zo’n programma gevraagd. Bestel het programma (inclusief zeven bijlagen) voor € 7,50.

 

Doel van het programma is onder andere dat jongeren enigszins inzicht krijgen in de complexiteit van gendervraagstukken. Daarbij wil de HGJB hen enerzijds laten ontdekken dat ze zich (in het algemeen gesproken) geen zorgen hoeven te maken over hun genderidentiteit, omdat hun man- of vrouw-zijn door God gegeven is als iets waar ze trots op mogen zijn. Anderzijds roept het programma ertoe op om met respect te spreken over mensen die hun man- of vrouw-zijn wél als problematisch ervaren.

 

Feedback

De HGJB is zich ervan bewust dat ontwikkelingen op dit terrein snel gaan en dat meningen erover verschillen. Ze staat daarom open voor feedback over het programma. Waar nodig zal deze verwerkt worden in de digitale versie van het programma.