fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

HGJB-Jaarthema ‘Enthousiasme gezocht!’

Daar gaan we voor!

‘Yes!’ Blij komen de jongeren in beweging na het horen van het plan. Dit klinkt leuk, daar gaan ze voor. Mooi dat ook die schuchtere twijfelaar haast vanzelf meedoet. De inzet en het plezier van de rest werkt aanstekelijk. Wat zou het mooi zijn als het altijd zo zou gaan tijdens het jeugdwerk, de kinderclub of de catechisaties. Een groep waar iedereen zich met plezier inzet en meedoet: ‘Yes, daar gaan we voor!’

 

Zin in het nieuwe seizoen!?

Het nieuwe seizoen is net begonnen. Hebben we er zin in? Het jaarthema vraagt erom: ‘enthousiasme gezocht’. Wat is onze reactie als volwassenen? Is er bij mij enthousiasme? Het gewenste antwoord is natuurlijk dat we er zin in hebben en ervoor gaan. Mooi als u of jij dat herkent en er weer met plezier en verlangen naar uitziet om te dienen in Gods Koninkrijk.


Maar… wat als het allemaal wat anders zit?
De twee seizoenen met corona-gevolgen hebben nogal wat van ons én van de kinderen, tieners en jongeren gevraagd. En wat gaat dit seizoen brengen? Komt corona terug? Hoe gaat het in Oekraïne, wordt het een ‘hete herfst’ vol maatschappelijke onrust en komen we misschien in een recessie? Er zijn zorgen om het milieu en spanningen in de wereld. Jongeren weten hier ook van – en dat raakt hun denken: ‘Wat wordt míjn toekomst?’ Al deze onzekerheden kunnen hun en ons enthousiasme verdringen.

  Tintelend enthousiasme

   
  De vraag naar ons eigen enthousiasme is erg belangrijk. Mooi als het vanbinnen ‘tintelt’! Enthousiasme zegt iets over motivatie en gaat om gedrevenheid en passie. Het gaat ook over een houding; over fanatiek zijn en met geestdrift je ergens voor inzetten. En het uit zich in bevlogenheid, uitbundigheid en levendigheid. Een woord dus vol beweging en kracht. Want dat is zo mooi aan enthousiasme: het werkt aanstekelijk binnen de kerkelijke gemeente.


  In de kerk heeft enthousiasme iets van die vuurvlammen van de Pinkstermorgen in Handelingen 2, wanneer de Heilige Geest is uitgestort. Daar is enthousiasme dat opkomt uit de verbondenheid met de opgestane Christus en dat gericht is op het Koninkrijk van God. Dat zit ook helemaal in dat prachtige woord dat uit het Grieks afkomstig is. Het woord begint met ‘enthou’, dat ontleend is aan het Griekse ‘en theo’. Dat is te vertalen met: ‘God in zich hebbend’. Mensen die enthousiast zijn, zijn dus letterlijk ‘door een godheid geïnspireerde personen’, geestdriftige mensen. Laat dít voor ons gelden binnen de christelijke gemeente. Dat we ‘vol van de Heere’ zijn en dáárom – en op die manier – willen dienen in Zijn Koninkrijk.

   

  Enthousiast vanuit de Geest

   
  Hoe zit het met ons enthousiasme? Is het wat afgevlakt geraakt? Het wordt dan lastig om een ander te motiveren en te stimuleren; en kinderen en jongeren prikken er snel doorheen als je alleen maar doet alsof je enthousiast bent. Alleen door geloof wordt een zondaar weer gevuld met écht enthousiasme. Dus… als het leven er bij ons uit lijkt te zijn, kunnen we – dankzij Christus – bij God terecht voor nieuwe motivatie. Wat is het belangrijk om steeds weer de Bron van ons enthousiasme te kennen en ons opnieuw door Hem te laten vullen! Laat daarom Gods Geest ons enthousiasmeren; ons ‘vurig van geest’ maken. Zo kunnen wij en vele anderen (meer) gaan leven tot Gods eer!

   Dienen door de Geest

   Daar mag ons gebed op gericht zijn: om vervulling met de Heilige Geest. Dan gaan we dienen met motivatie van binnenuit, uit de liefde zoals onze Zaligmaker die heeft. Liefde tot God en liefde tot elkaar. Enthousiast, gunnend en met levendigheid. Het is prachtig om zo mee te mogen kijken én mee te mogen werken in hoe de Heere Zijn gemeente bouwt; wat is het mooi om te zien hoe een kind vol overgave meezingt. Hoe een tiener haar vragen deelt of een gebed uitspreekt. Hoe een jongere oprecht is over twijfel en zoekt naar zekerheid. Daar gebeurt iets, daar is God bezig. We hopen en bidden dat we zo binnen de gemeente elkaar kunnen bemoedigen en dat ook de inzet van de HGJB hieraan zal bijdragen. Dan kunnen we met enthousiasme in Gods Koninkrijk dienen.

   Daar gaan we voor!

   Enthousiast dienen. Niet omdat ieder programma super aanslaat en iedere bijeenkomst vloeiend verloopt, maar omdat we God in ons én om ons heen aan het werk mogen zien. Biddend met Psalm 106 vers 4 en 5: ‘Denk aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om met Uw heil, zodat ik het goede van Uw uitverkorenen mag zien, mij mag verblijden met de blijdschap van Uw volk, mij mag beroemen met Uw eigendom.’ Yes. Daar gaan we voor!

    

   HGJB-jaarthema

   Het jaarthema ‘Enthousiasme gezocht’ komt dit seizoen in allerlei producten en activiteiten van de HGJB terug. Lees hier informatie over het jaarthema en bekijk alle bijbehorende producten.

   Steun de HGJB

   Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.

    

   Welkom bij de HGJB

   Prins Bernhardlaan 1

   3722 AE Bilthoven

   030 - 228 54 02

    

   ma t/m do: 9.00-16.30 uur

   vr: 9.00-13.00 uur  

    

   info@hgjb.nl

    

   Bekijk hier onze veelgestelde vragen

    

   NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

   NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

    

   RSIN 00.26.12.513

   KvK 40479532

   Blijf op de hoogte

   Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

   © 2022 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy