fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

De HGJB vindt dat jong en oud, kinderen met hun ouders, idealiter samen in de eredienst zitten. Tegelijkertijd constateert ze dat er in toenemende mate tijdens de eredienst kinderbijbelklassen georganiseerd worden. Zonder het ideaal los te laten, gaat de HGJB daarom materiaal ontwikkelen voor kinderbijbelklassen voor de leeftijd 6-10 jaar. Doel daarvan is onder andere dat kinderen ingroeien in de praktijk van de eredienst.

 

De afgelopen jaren is de HGJB steeds vaker benaderd met de vraag om materiaal voor kinderbijbelklassen. Het blijkt dat voor de leeftijd tot 6 jaar veel gebruik gemaakt wordt van Opstap, en voor de leeftijd boven de 10 jaar het HGJB-materiaal voor basiscatechese On Track. Voor de groep daartussen zoeken veel gemeenten naar materiaal dat past bij de traditie waarin de HGJB staat.

 

De HGJB wil aan die behoefte tegemoetkomen en daarmee aansluiten bij een inmiddels gegroeide praktijk. In het te ontwikkelen kinderbijbelklasmateriaal komen lessen over bijbelse personen en geschiedenissen, maar ook lessen over bijbelse kernwoorden. Daarnaast wordt er in de lessen aandacht besteed aan onderdelen van de kerkdienst, om kinderen hier meer vertrouwd mee te maken.

 

Voor de HGJB betekent dit een soort tweesporenbeleid. Het eerste spoor blijft dat ze wil stimuleren om kinderen en jongeren in de eredienst zelf te laten participeren. We doen dat onder andere door preekschetsen aan te bieden rond bijzondere momenten, met specifieke aandacht voor kinderen/tieners. Speciaal voor kinderen zijn er bovendien de gratis preekschrijfkaarten.
Gemeenten die dit ideaal vooralsnog te hoog gegrepen vinden, wil de HGJB van dienst zijn met het kinderbijbelklasmateriaal.