Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tips voor jouw

jeugdwerk

Ook als de jeugdwerkactiviteiten zijn afgelast,  geloven wij dat het jeugdwerk doorgaat! Leve bijvoorbeeld de WhatsApp-groepen. Wil je weten hoe je door kunt gaan? Lees hieronder onze tips!

 

Advies

 

Jeugdwerk op 1,5 meter

Nu er langzamerhand weer meer ruimte lijkt te ontstaan voor fysieke ontmoetingen, komt ook de vraag naar het jeugdwerk weer op. Alhoewel iedere gemeente hierin zijn eigen afwegingen moet maken, geven we hier een aantal aandachtspunten om mee te nemen in jullie overwegingen.

 • Overleg altijd eerst goed met de kerkenraad over de eventuele ruimte die er is om weer fysieke ontmoetingen met elkaar op te starten in jullie gemeente.
 • Voor het 12+ jeugdwerk is het tot 1 juni is alleen mogelijk om buitenactiviteiten te organiseren. Daarna kunnen het alleen activiteiten zijn waarbij anderhalve meter onderling wordt gehandhaafd en met een maximum van 30 personen (tieners inclusief leiding).
 • Overleg met je vrijwilligers of zij zich prettig voelen om het jeugdwerk weer op te starten. Bedenk dat jullie ook een verantwoordelijkheid naar jullie vrijwilligers hebben en dat het belangrijk is dat jullie het op een goede en doordachte manier weer gaan opstarten, zodat veiligheid zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.
 • Blijf begrip houden voor vrijwilligers of ouders die liever niet mee doen met de activiteiten.
  Verlies kinderen die niet (mogen) komen niet uit het oog. Houdt contact met hen.
 • Zorg ervoor dat bijv. bij halen en brengen goed de 1,5 meter kan worden gewaarborgd voor volwassenen. Laat ouders alleen komen met het wegbrengen en geen andere kinderen meenemen.
 • Communiceer vooraf met ouders en kinderen de regels die jullie met elkaar afspreken. Denk daarbij ook aan de regels van het RIVM: Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Blijf ook thuis wanneer huisgenoten klachten hebben. Was regelmatig je handen. Nies in je elleboog. De kinderen en volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. We schudden geen handen.
 • Vraag tips aan onderwijzend personeel in jullie gemeente. Zij hebben al heel wat ervaring opgedaan in de afgelopen tijd. Misschien kunnen jullie gebruik maken van hun protocollen. Dat is voor de kinderen ook herkenbaar.
 • Lees ook de informatie van de PKN met het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Tips

 

Kinderen

 • Veel kinderen zullen nog geen mobiele telefoon hebben, toch is het ook goed om met hen in contact te blijven. Heb je wel een WhatsApp-groep met de ouders, deel daar dan een berichtje, bemoediging, mooi lied voor de kinderen.
 • Stuur alle kinderen van je club, zondagschool of kindernevendienst een leuke kaart met een mooie bemoediging of een nummer van ons kinderblad Clik. Bekijk hier onze actie.
 • Op deze pagina vind je ook materialen om thuis mee aan de slag te gaan. Deel die ideeën via de ouders van de kinderen.
 • Kijk of het mogelijk is om via de Facebook-pagina of website van de kerk een challenge voor kinderen op te zetten. En laat foto’s insturen van de challenge.
 • Roep je kinderen op om te kijken naar kwetsbare mensen om hen heen. Dit kan bijvoorbeeld door even te appen, te bellen of aan te bieden om boodschappen te doen. Dit uiteraard wanneer de kinderen zelf geen klachten hebben.
 • Wees alert op kwetsbare gezinnen, zij leven in deze tijd dicht op elkaar. Neem wat vaker contact op met juist die kinderen en kijk of je een helpende hand kunt bieden.

Tieners & Jongeren

 • Doe met elkaar een bijbelchallenge. Deel elke dag een bijbelgedeelte en een vraag om over na te denken;
 • Stuur onze wekelijkse podcast JONG door naar je tieners.
 • Verras de tieners met een leuke verrassing. Geef hen een nummer van ons tienerblad Pit. Bekijk hier onze actie.
 • Deel een mooi lied, wat jou persoonlijk heeft geraakt in deze tijd en vraag je tieners om in de groep ook hun mooiste lied te delen.
 • Stuur je tieners een persoonlijk appje waarin je hen vertelt dat zij even met je kunnen appen als ze zich angstig voelen door alle ontwikkelingen. Blijf goed met ze in gesprek.
 • Op deze pagina vind je ook materialen om thuis mee aan de slag te gaan. Deel die ideeën met de tieners of via de ouders.
 • Kijk of het mogelijk is om via de Facebook-pagina of website van de kerk een challenge voor tieners op te zetten. En laat foto’s insturen van de challenge.
 • Roep je tieners en jongeren op om te kijken naar kwetsbare mensen om hen heen. Dit kan bijvoorbeeld door even te appen, te bellen of aan te bieden om boodschappen te doen. Dit uiteraard wanneer de tieners en jongeren zelf geen klachten hebben.
 • Organiseer met tieners of jongeren een jeugdwerkmeeting via Skype.
 • Wees alert op kwetsbare gezinnen, zij leven in deze tijd dicht op elkaar. Neem wat vaker contact op met juist die tieners en jongeren en kijk of je een helpende hand kunt bieden.

Bijbelse werkbladen voor kinderen

Stimuleer ouders om thuis met de kinderen aan de slag te gaan met de Bijbel. De HGJB biedt speciale werkbladen aan bij vier bijbelverhalen. Deze werkbladen hebben eerder in de VBW-mappen van de HGJB gestaan.
Let op: als gemeente mag je de link naar deze werkbladen delen met de ouders/kinderen in de gemeente. De werkbladen zelf mogen niet gedeeld worden via Facebook of andere kanalen.

 

Pinkstermateriaal ‘Kom in beweging’

Organiseer voor Pinksteren een ‘online kinderdienst’ of tip ouders om thuis aan de slag te gaan met ons Pinkstermateriaal. 

 

Deze Pinksterviering heeft als thema ‘Kom in beweging’. Zoals de wind de bomen of een molen in beweging zet, zo zet de Heilige Geest ons in beweging. We vieren met Pinksteren dat de Heilige Geest gekomen is en ons wil helpen om Jezus te volgen en in Hem te geloven. De Geest zet in beweging!

 

Download hieronder de materialen:

Filmpjes Opstap

De Hervormde gemeente van Rouveen en Staphorst maakt speciaal voor de jonge kinderen vlogs. Dit doen ze naar aanleiding van de methode Opstap. Ook iets voor jullie gemeente? Deel dan deze filmpjes of maak zelf je eigen filmpjes.

Speciaal aanbod

Naar aanleiding van de door de overheid afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus zitten de tieners, kinderen en jongeren thuis. Op onze website delen wij tips voor jeugdleiders, ouders en catecheten. Hoe blijf je doorgaan met het jeugdwerk en wat kun je als ouders zelf met je kinderen doen?

 

We proberen steeds aan te vullen met nieuwe ideeën. Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.

 

 

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2019 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy