fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Op donderdag 9 juni organiseren de GZB, IZB en HGJB een inspiratiebijeenkomst in Nijkerk. Dr. Kees van Ekris zal delen hoe je de boodschap van de Bijbel kunt vertalen naar de concrete werkelijkheid van mensen in deze tijd.

 

Voorafgaand aan de inspiratiebijeenkomst zijn de Algemene Ledenvergaderingen van de drie organisaties afzonderlijk. Tijdens de vergadering van de HGJB zal de voorzitter het gevoerde beleid over 2021 toelichten en presenteert de penningmeester de jaarcijfers. Daarnaast nemen we afscheid van twee bestuursleden en een zestal ledenraadsleden en worden nieuwe personen voorgedragen.

 

Geïnteresseerden zijn om 17.00 uur welkom bij de maaltijd, vervolgens zullen de drie organisaties afzonderlijk de Algemene Ledenvergadering houden van 18.15-19.15 uur. Van 19.45-21.30 uur is een gezamenlijk programma waarin onder andere dr. Kees van Ekris het woord zal voeren. De bijeenkomst is in ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

 

In verband met de voorbereidingen van de vergadering stellen wij het op prijs dat u zich aanmeldt. Kijk hier voor meer informatie.