Visie & beleid


Visie & beleid

De HGJB werkt met en voor jongeren en met en voor gemeenten. Hoe de HGJB dat doet, beschrijft de HGJB iedere vier jaar in een beleidsplan. In zo'n beleidsplan legt de HGJB vast welke richting het werk voor jongeren en gemeenten de komende jaren uitgaat.

 

Voor 2011-2014 is er weer een beleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan heet Leer Me Leven. Het beleidsplan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het bouwt voort op de ontwikkelingen die de HGJB heeft ingezet in het beleidsplan 2007-2010 In Beweging. De basis van het beleid is de grondslag en het doel van de HGJB. Grondslag en doel geven aan waarom de HGJB is opgericht.

Delen maar!