Lid worden


Lid worden

voor een stevige basis in het jeugdwerk

 

De HGJB is een christelijke beweging voor jongeren én voor de kerkelijke gemeente waarin zij opgroeien. De HGJB is er voor u en jou....en dat al 100 jaar!

Binnen de vereniging HGJB bestaan drie categorieën leden:

  • Jongeren van 18-23 jaar
  • Jeugdverenigingen en jeugdclubs
  •  Kerkenraden van (wijk)gemeenten

Uw en jouw lidmaatschap is van belang voor de vereniging van de HGJB; zonder leden kan onze vereniging niet bestaan. Het werk dat wij doen is in eerste instantie gericht op onze leden. Een goed contact met onze leden vinden wij belangrijk. Wij horen graag wat de leden ons te vertellen hebben! Op deze manier kunnen wij ons aanbod afstemmen op wat er leeft bij u en jou.

 

 

Lid zijn van de HGJB betekent:

  • Betrokkenheid bij de HGJB
  • Via de leden van de ledenraad en de Algemene Ledenvergadering inspraak op beleid van de HGJB
  • Voordelen zoals bijvoorbeeld korting op materialen en activiteiten van de HGJB

 

Nog geen lid van de HGJB?

 

Wil jij, jullie jeugdvereniging/club of uw gemeente zich verbinden aan de HGJB en ons op die manier steunen? Klik voor aanmelding en informatie verder via het keuzemenu in het donkergrijze schild rechts bovenin dit scherm. Of neem contact op via info@hgjb.nl

Delen maar!